Allmänna frågor
Viktor Rollvén Sjölund, Ordförande.
ordf@t.kth.se

Företagskontakt och Näringsliv
Harparan Dhindsa och Erik Tällberg, Arbetsmarknadsansvarig.
arma@t.kth.se