Den 17:e februari är det dags för SM1 i salen Q2. På mötet kommer vi gå igenom detaljbudget. Nedan följer viktiga tider.

Mötestid: 17:e februari kl. 17:30 i Q2
Extra mötestid: 18 februari kl. 17:30 på Tc
Extra-extra mötestid 23 februari kl. 17:30 på Tc
Motionsstopp: 7:e februari

Väl mött!