Den andra Maj är det dags för årets sista sektionsmöte innan sommaren, SM2!
Viktiga datum och tider:
Mötestid: 2:a Maj kl. 17:30
Extra mötestid: 3:e Maj kl. 17:30
Extra-extra mötestid: 4:e Maj kl. 17:30
Motionsstopp: 20:e April
Plats: TC
Väl mött!