Den 30:e november är det dags för läsårets andra sektionsmöte, SM4!
Viktiga datum och tider:
Mötestid: 30:e november kl. 17:30
Extra mötestid: 1:a december kl. 17:30
Extra-extra mötestid: 4:e december kl. 17:30
Motionsstopp: 18 november
Plats: TC
Väl mött!