Hej! Nu är det dags för SM3 (3:e sektions mötet) för året. Mötet kommer att hållas 13:e/14:e/15:e oktober kl. 17:30 på T-Centralen. Väl mött!
_____________________________________________________________
Hi! The time has come for SM3 (3rd Chapter meeting) of the year. The meeting will be held the 13th/14th/15th of October at 17:30 at T-Centralen. Welcome!