Här är en kort enkät om studiemiljö och trivsel på TC! Enkäten kommer ligga som grund till planeringen och arbetet för kommande läsår. Fyll hemsk gärna i!
https://podio.com/webforms/10837012/771011