Ansvarar för studiesociala frågor på sektionen och representerar sektionen i råd på THS rörande studenternas studiesociala hälsa. StURe har tystnadsplikt och hjälper sektionens medlemmar med kontakt med studenthälsan.

Alexander Lejon

SNO

SNO, som utläses StudieNämndsOrdförande, är sektionens ansvarige i utbildningsfrågor. Denne är verksam i utbildningsrådet på THS och inom delfakulteten. SNO har även till uppgift att framföra Flygarnas åsikter på det kommande årets schema. SNO är ansvarig för att studiebevakning bedrivs.

Robert Jonsson