Skall ansvara för att sektionens finanser går ihop. Kassören tecknar tillsammans med ansvarig person (när sådan finnes), var för sig, samtliga övriga konton som finns inom sektionens verksamhetssfär och inte tecknas av en sektionsfunktion (klubbmästare).

Lova Wåhlin
Kontakt: