Leder sektionens löpande verksamhet och tillser att denna bedrivs på ett stadgeenligt och i övrigt tillfredsställande sätt. Ansvarar för att sektionsmötets beslut verkställs samt har det övergripande ansvaret för sektionens verksamhet och sammanställer dess verksamhetsberättelse. Ordförande representerar också sektionen i ordföranderådet på kåren.

Viktor Rollvén Sjölund
Kontakt: