Vice Ordförande skall även vara Ordföranden behjälplig med skötseln av sektionens löpande verksamhet.

Jennifer Ulfves
Kontakt: