T-Centralen finns till för Flygsektionens medlemmar och alla som läser Farkostteknik på KTH.
Det finns möjlighet att nyttja lokalen på många olika sätt, e.g. filmkväll, studiecirkel, gasque eller dyl.

Medlemmar i Flygsektionen har möjlighet att boka lokalen för att arrangera event i hela lokalen, men också om man vill boka studierummet eller mötesrummet.
Studie- och Mötesrummet bokar man lättast genom att skriva sitt namn i den tidsslot som passar en bäst, men som ändå är ledig. Tänk på att man ej får vara på övervåningen när baren är öppen, så dubblekolla att det inte är andra aktiviteter i lokalen den kvällen, om ni vill plugga till småtimmarna!

För att boka T-Centralen i sin helhet görs detta lättast genom att kontakta Lokalansvarig på lokal@t.kth.se, där man kan uppge vad för sorts event det handlar om. Om man vill ha försäljning i baren ska man uppge detta till Kubbmästarna på kbm@t.kth.se som kan hjälpa och guida dig till ett väl arrangerat festevent!

Regler för Uthyrning

Vid uthyrning gäller följande:
I fråga om uthyrning av sektionslokaler har KTH lagt ner följande instruktion: “Enligt fastställda festregler så är sektionsmedlem med medföljande gäst behörig till sektionslokalen. Sektionslokalen kan ej hyras ut.”

KTHs festregler gäller. Dispens kan ges för:

  • Annan sektion.
  • Gamla teknologer från sektionen som vill ha ”återsamling”.
  • Av THS godkänd teknologförening.”

Syftet med denna instruktion är att sektionen inte skall kunna utesluta alla eller delar av sektionens medlemmar ifrån lokalen som tillhandahålles av KTH för hela sektionen. Uthyrning antas därmed vara ett slutet evenemang, där alla medlemmar inte äger möjlighet att delta. Detta hindrar dock inte teknologer att mötas på T-Centralen i socialt syfte.

– Detta är taget ifrån Praxis under T-Centralen –