En funktionär är en person som valts på ett sektionsmöte som ska utföra något specifikt uppdrag i
sektionen. Det finns många olika funktionärsposter, och det finns möjlighet att skapa nya utifrån vilka intressen som finns. En komplett lista över existerande funktionärer hittas i Praxis under ”Poster”.

Hovphoto

Att vara Funktionär är ett stort ansvar. För att få möjligheten att få ta på sig en sådan roll behöver man ansöka på ett sektionsmöte. Då går man upp på scen och presenterar sig för hela sektionen och förklarar varför du är den rätta för denna post. Vanligtvis brukar det vara flera som söker till samma post varvid den bästa kandidaten röstas fram. Det är sektionens mening att välja just dig, därför ska du känna dig otroligt hedrad och glad att blivit given denna chans. Ett bra utfört arbete som visat på engagemang och glädje ökar chanserna för att du ska kunna få en större post i framtiden!

Jubelkommittén

Information kring varje post finns utförligt presenterad i Praxis under dennes funktions namn. Tips är att läsa  in dig i den post du vill söka till samt prata med tidigare som haft den för att vara så förberedd som möjligt. De största Funktionärposterna väljs under sektionsmöte 3 vilket hålls i oktober. Majoriteten av alla poster söks under sektionsmöte 4 vilket  hålls i december. För exakt information vad som gäller just din post, läs återigen Praxis.

Ph.D

Arbetet som Funktionär är väldigt roligt. Du får stor frihet och möjlighet att göra posten till din! Efter avklarat år som Funktionär ska du som avslutning vara med vid val av den nya personen under dess sektionsmöte för att kunna ge din insikt i hur posten bör skötas och kanske till och med för din åsikt om vem som verkar passa. Sedan är det viktigt att du som Funktionär-emeritus ger den nya en bra överlämning så att det blir så enkelt som möjligt för hen att komma igång snabbt.

Sångledare och Vice Sångledare

Varje år avslutas med en FunktionärGasque i avsikt att hedra allt jobb som ni som Funktionärer gjort detta år! Det är super rolig!

Funkisgasquen – The Great Gasque