Det finns alltid möjlighet att hitta på något som inte har gjort innan! Om du till exempel vill arrangera en fest eller vill kanske skapa en klubb eller till och med göra en gemensam resa utomlands, så är det fullt möjligt bara du vill och kan ta ansvar för att ta det i mål. Hur gör man?

Bokning av Lokal

Om du behöver en lokal att ha ditt evenemang i kan du som är medlem i Flygsektionen boka TC för detta ändamål. Detta gör du genom att höra av dig till Lokalanvarige. Du behöver då ha ett datum för när evenemanget ska hållas samt vilka tider. Lokalansvarige kommer kunna kolla så att det inte är uppbokat samt se till att ni får den information ni behöver för att sköta lokalen enligt de riktlinjer som vi följer.
Lokalansvarige kan du kontakta via dennes mejl: lokal@t.kth.se eller så kan du dra i hen om ni ses på TC.

För mer information vad som gäller kring bokning gå in på Lokalansvariges egna sida här.

Bar och Alkoholförsäljning

För vissa evenemang så vill man kanske ha baren öppen för alkoholförsäljning. I de fallen så krävs det att man gör en festanmälan via KBM. För att göra en festanmälan så behöver man först boka lokalen, sedan behöver man hitta en ”Fest och Stad” – utbildad KFK som är villig att vara ansvarig för baren under evenemaget. Med det gjort kommer man med den informationen till KBM som sedan kan göra en festanmälan. OBS: Detta måste vara gjort 3 dagar innan evenemanget så var i god tid! För vilka som har ”Fest och Stad” – utbildningen hos KFK kan ni höra med KBM.

Vid Gasque

Om det är så att du håller på att planerar en Gasque är ett väldigt bra tips att prata med Sångledarna. Dessa personer har vanligen bra erfarenhet över vad som gör en Gasque bra och minnesvärd samt så kan det vara bra att välja datum för festen då Sångledarna faktiskt kan delta!

Vid Intersektionella event

Om ditt evenemang är så ett så kallat intersektionellt evenemang – dvs ett evenemang som är mellan flera sektioner – är det bra ifall du pratar med vår Ordförande alternativt någon från styrelsen eftersom dessa då kan se till att relationen mellan sektionerna sköts på rätt sätt!

Projektpott

Fonden syftar till att möjliggöra nya evenemang som i dagsläget inte finns budgeterade i Flygsektionens detaljbudget. Att genom detta öka Flygsektionens medlemmars innovationsförmåga och trivsel på sektionen.

Regler för att bli beviljad medel från projektpotten

  • Att eventet är öppet för samtliga medlemmar i sektionen.
  • Att medlet inte går till någon berusningsdryck.
  • Att medlet används på ett sådant sätt att det ger Medlemsnytta.
  • Att ansökan kommer in och kan behandlas innan eventet har skett.
  • Att de som ansvarar för eventet är medlemmar i Flygsektionen.
  • Att eventet inte sker inom ramen av någon redan existerande verksamhet.

Information vi behöver från sökande

  • Motivation kring varför ni ska bli beviljade medel.
  • Vad pengarna skall gå till, någon typ av detaljerad budget.
  • Hur mycket pengar ni ansöker om.
  • Vad medlemsnyttan är för eventet.

Information skickas via mail till cash@t.kth.se