LedningsGruppen är Flygsektionens verkställande organ. Detta innebär att i LedningsGruppen sitter de poster som sköter verksamheterna på Flygsektionen. Medlemmarna i LedningsGruppen är Vice Ordförande, KBM, Lokalansvarig, Sture, Mottagningsansvarig, Info, Arma och SNO. Samtliga medlemmar väljs under sektionsmöte 3. LedningsGruppen har ingen bestämmelserätt men är operativt ansvarig.  Detta är LedningsGruppen för 2021

KLUBBMÄSTARE – KBM

Ansvarar för klubbmästeriets verksamhet, är ekonomiskt ansvariga samt lämnar verksamhetsberättelse för densamma. Klubbmästarna representerar också sektionen i klubbmästarrådet på kåren. Klubbmästarna nominerar ett Klubbmästeri, som ska vara klubbmästarna behjälpliga i arbetet med fredagspubarna och andra pubar. För övrigt skall klubbmästarna verka för fred på jorden, kärlek mellan sektionerna samt slopad skatt på öl. Klubbmästaren skall av sektionens medlemmar visas den allra största vördnad, se praxis.

Johan Ahnfalk, Ramin Dabiri a.k.a. DABFALK
kbm@t.kth.se

ARMA

ARMA, Arbetsmarknadsansvarig, är ansvarig för näringslivsverksamheten som bedrivs på sektionen.
ARMA nominerar Flygsektionens Arbetsmarknadsenhet, FARMEN, och tillsammans arbetar de för att förbättra sektionens kontakt med näringslivet.

Rebecka Vestman
arma@t.kth.se

STURE

Ansvarar för studiesociala frågor på sektionen och representerar sektionen i råd på THS rörande studenternas studiesociala hälsa. StURe har tystnadsplikt och hjälper sektionens medlemmar med kontakt med studenthälsan.

Gabriel Kronberg
sture@t.kth.se

JMLNO

JMLNO (JämställdhetMångfald&LikabehandlingNämndsOrdförande) ansvarar för frågor gällande jämställdhet, mångfald och likabehandling på sektionen och är ansvarig för JML-nämnden. Arbetar för att göra miljön på sektionen så trygg och inkluderande som möjlig.

Edward Feigin
jmlno@t.kth.se

SNO

SNO, som utläses StudieNämndsOrdförande, är sektionens ansvarige i utbildningsfrågor. Denne är verksam i utbildningsrådet på THS och inom delfakulteten. SNO har även till uppgift att framföra Flygarnas åsikter på det kommande årets schema. SNO är ansvarig för att studiebevakning bedrivs.

Celeste Holm
sno@t.kth.se

INFORMATÖR – INFO 

Informatören har till uppgift att förse sektionens medlemmar med information om sådant som sektionens medlemmar kan finna intresse i. Informatören har även till uppgift att administrera seniormedlemmar och dylikt.

Valter Jonsson
info@t.kth.se

LOKALANSVARIG

Ansvarar, med assistans av Qurlinglandslaget, för sektionens alla lokaler. Denne lämnar verksamhetsberättelse för T-Centralen.

William Kåhre
lokal@t.kth.se