JMLNO

Jämställdhet, mångfald och lika villkor-nämndsordförande Tindra Jernström


jmlno@t.kth.se

Hej! Jag heter Tindra Jernström, är av modell T-20 och har posten JMLNO (Jämställdhet Mångfald och Lika villkor-NämndsOrdförande). JML-nämnden är flygs Jämställdhet, Mångfald och Lika villkor-nämnd och jag sitter som ordförande för den 2023. Vi i JML-nämnden arbetar för att skapa en öppen och inkluderande miljö på sektionen och jobbar för att så många som möjligt ska känna sig välkomna. Vi verkar för att öka kunskapen om jämställdhet, mångfald och inkludering bland våra medlemmar genom att hålla i event så som workshops och JML-fikan där dessa ämnen diskuteras. 

Det bästa med min post är att faktiskt se att vi i nämnden gör skillnad. Det finns flera exempel på när ett problem i sektionen har blivit uppmärksammat av JML-nämnden och just tack vare att det uppmärksammats och att sektionsmedlemmarna börjar tänka på det minskar problemet nästan direkt. Det kan handla om kulturer som framkommit som är exkluderande eller missgynnande, men som utövarna inte alls menar något illa med. Jag ser fram emot att göra JML-nämndens arbete ännu mer synligt och ha fler event under mottagningen!

Jag tycker man ska engagera sig i flygsektionen för gemenskapen! Det är en sådan härlig stämning på allt från vanliga pluggdagar till kvällsevent till pubar och sittningar. Sen har jag också lärt mig otroligt mycket av de poster som jag har haft. Allt från att leda och samarbeta i grupp till att anordna större och mindre event till att ha kontakt med företag som är potentiella arbetsgivare. För mig har Flygsektionen betytt otroligt mycket. När jag flyttade till Stockholm kände jag nästan ingen, men tack vare Flygsektionen har jag träffat vänner för livet och kommer alltid komma ihåg sektionslivet med glädje.

JML-nämnden

JML-nämndens logga

JML-nämndens sociala medier

Har du tankar om hur vi kan förbättra miljön på sektionen?

JML-forumuläret

Länk till formuläret

Vill du läsa mer om studenthälsa, JML och hur du kan få stöd?