PT

Projektledare för Takeoff Elias Severholt och Adam Stillström


takeoff@t.kth.se

Projektledare för TAKEOFF har ansvaret för att engagera och leda den projektgrupp de rekryterat för att anordna Flygsektionens arbetsmarknadsdag. Denna sker en gång per år och är ett utmärkt tillfälle för arbetsgivare och studenter att mötas! 

För mer information om arbetsmarknadsdagen TAKEOFF, kika gärna in på vår egna hemsida takeoffkth.se

 

TAKEOFF

TAKEOFFs logga
Samarbeten på TAKEOFF tidigare år

TAKEOFF i andra kanaler

TAKEOFFs hemsida

Länk till hemsidan

TAKEOFF på instagram

Länk till instagram