StURe

Studiesocial representant Moa Säll


sture@t.kth.se

Jag heter Moa Säll, är T-19 och har posten som Studiesocial Utskottsrepresentant, även kallad StURe. StURe är ett skyddsombud som finns på sektionen för att hjälpa studenter som behöver det. Mitt uppdrag är att försöka få sektionens medlemmar att må bra och om det behövs, hjälpa dem med vidare kontakt med exempelvis KTH, Studenthälsan eller polisen. Som skyddsombud har jag tystnadsplikt så allt som sägs eller skrivs till mig får jag inte föra vidare, så länge inte personen det gäller sagt att den vill det. På Flygsektionen har vi ett StURe-formulär som kallas för ”Kontakta StURe (https://forms.gle/1J71Nfc1FU8zVRJVA)” där studenter som läser Farkostteknik kan skriva in gällande allt möjligt. Det går att vara anonym, men bra att veta är att jag då inte får gå vidare med det som skrivs, jag måste få veta vem som skrivit det och ha tillåtelse att kontakta personen angående det. Som StURe sitter jag även med i Flygsektionens JML-nämnd som arbetar för ett bättre klimat på sektionen överlag. 

Det bästa med posten är att få möjligheten att hjälpa andra att må bättre. Det kan vara svårt att veta vad en kan göra i vissa situationer och att då få finnas där och hjälpa till på vägen tycker jag känns väldigt bra. StURe har utöver det även som uppdrag att under året uppdatera Flygsektionens krisplan, drog- och alkoholpolicy och JML-action plan, d.v.s. rutin vid diskrimineringsfall, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Något väldigt roligt om sker under året är vår Tjejmiddag för kvinnor och icke-binära som är intresserad av programmen Farkostteknik, Teknisk Fysik och Teknisk Matematik. I år skedde den söndagen den 26:e mars. Jag är engagerad i sektionen för att det ger mig erfarenhet att arbeta med frågor jag brinner för och för att det är ett väldigt bra umgänge på sektionen. De flesta av mina vänner har jag fått genom att vara sektionsaktiv. Jag gillar Flygsektionen och att hänga i vår sektionslokal och just därför vill jag arbeta för att det ska bli en ännu bättre plats att vara på! 

Det finns några i undergruppen som min post ansvara för att rekrytera och stämma av med under året. Det är Queen Amidala som är ordförande för Amidala, vilket är Flygsektionens förening för kvinnor och icke-binära. Den posten ser till att Amidala har möten och hittar på roliga saker tillsammans som kan göra att det känns som att det finns en gemenskap bland sektionens kvinnor och icke-binära trots en ojämn könsfördelning på sektionen. En del av undergruppen är Socialarbetarna som under året arrangerar alkoholfria event för sektionens medlemmar. Det kan bland mycket annat vara spelkvällar, filmkvällar, tebjudning och syjuntor (för att sy på märken på våra fina frackar). Socialarbetarna finns för att det ska finnas event för alla att gå på, även om en inte gillar att festa och dricka alkohol. Den sista delen av undergruppen är Idrottsledarna. De anordnar idrottsevent för sektionens medlemmar vilket bland annat kan vara orientering, simning eller padel. Utöver det har de även ett samarbete med sektionerna Bergs, Elektro och Fysik (BEFF), som tillsammans anordnar någon form av idrottsaktivitet varje vecka. Vanligtvis innebandy eller volleyboll men det kan även förekomma andra sporter! 

Studiesocialt och mående

Amidalas logga

Hur mår du?

StURe-forumuläret

Länk till formuläret

Vill du läsa mer om studenthälsa, JML och hur vi jobbar med det inom sektionen? Mer information om det hittar du här!

Socialarbetarnas logga