T-Centralen är Flygsektionens sektionslokal. Det är här vi spenderar majoriteten av vår tid då vi inte sitter på föreläsningar eller sover. Här finns det rum för att studera, äta lunch, festa, ta det lungt, spela fotboll eller beer pong och nästa hoppa fallskärm! (men bara nästan).

T-Centralen kallas även för TC och bör inte blandas ihop med den mer trafikerade TC. T-Centralen har en stor plats i alla Flygares hjärta och ska behandlas med kärlek och vördnad. Den Funktionär som har högst ansvar över lokalen är Lokalansvarige och är även den person man ska höra med ifall man vill boka TC för evenemang. T-Centralen har en lång och intressant historia som varje Flygare bör kunna, här under hittar du en liten del, resten får du fråga de äldre om!

T-Centralens Historia

T-Centralens historia började i december 1974 då Flygsektionen tack vare prof. Fritz Hjelte fick ett sektionsrum (det dåvarande T-32). På våren 1990 blev det klart att T- Centralen skulle flytta ner till det dåvarande T-12. En kommitté startades och de lyckades få sponsring av ett större företag från Södertälje. Inflyttning skedde sommaren 1990.

Hösten 1994 flyttade Flygsektionen in i sin nya lokal i byxbenet (Osquars Backe 29). Planen utanför döptes genast till Phlügplatsen och nödvändiga vita markeringar utritades. En kommitté hade tillsatts knappt ett år tidigare och de lyckades än en gång få sponsring av bland annat det stora företaget i Södertälje. På grund av den snara utkastningen från Osquars Backe 16 sköt också KTH till en liten slant. Eftersom KTH bygger om kommer denna lokal inom en oviss framtid att förvandlas till ett bibliotek. Hela inredningen byggdes därför flyttbar, till skillnad från T-Centralen i T-12.

Hösten 1999 var det dags för flytt igen. Då biblioteksbygget inleddes förvisades sektionen under december 1999 långt ifrån borggårdens nordvästra hörn. Nya bostaden blev lantmäterihuset i gamla kårlokalen L11. Den nya T-centralen byggdes i januari-februari 2000 och i samma stil som den som invigdes 1994 och blev mycket vacker. Arquen fick en mycket framträdande placering och framstod än mer som det slagskepp hon är. Panel och Scaniafront var enligt den gamla stilen. På väggarna och i taket hängdes välkända farkostpryttlar upp.

Våren 2002 var det dags igen, denna gång till en permanent adress, Drottning Kristinas Väg 29. Samtidigt flyttade vi ihop med Doktorandsektionen. Byggnaden var tidigare Kontorsboden, ännu tidigare var det Osqavia hangaren, döpt efter flygplanet Osqavia. Nu blev det ännu högre i tak. Styrelserummen blev stora och bra, med nästan acceptabel värme på sommaren. Stora fönster och ytor gjorde att vi trivdes direkt. Panelen från förra T-Centralen återanvändes och lokalen fick en snarlik look mot vad den hade innan. Arquen seglar nuförtiden åt nordväst.

I T-Centralen finns allt vad en flygare kan behöva såsom kaffe, te, läsk, sällskap och settlers m m. Som sig bör innehåller flygsektionens lokal också en boardingtavla från arlanda för att leda T-teknologer till rätt sal under dagtid och till rätt ölval under kvällstid. Lokalen står under Lokalansvariges beskyddande vingar och dennes skara av medhjälpare i Qurlinglandslaget. I T-Centralen finns även Arquen där Klubbmästeriet styr.