Sektionsresurser

Dokument, formulär, blanketter och instruktioner


Dokumentarkiv

Här hittar du praxis, stadgar, policys, handlingsplaner, mötesprokoll, kallelser och övriga mötesdokument

Verktyg för sektionsmedlemmar

Lokalbokning, hur man arrangerar event, hjälp med verifikat och annat nyttigt

Mående och miljö

Här finns StURe- och JML-formuläret, kontaktuppgifter och mer information från KTH