Styrelsen

Ordförande Tom Waligorski


ordf@t.kth.se

Hej hemsidan! Jag heter Tom Waligorski, är T-20 (dvs att jag började plugga Farkostteknik 2020) och sitter det här året som ordförande! Som ordförande är man högsta hönset i organisationen Flygsektionen. Det betyder inte bara ett juridiskt ansvar på pappret och hos banken men även att leda styrelsen, ta en hel del beslut och agera stöd till resten av verksamheten. Utöver det jobbar jag, tillsammans med resten av styrelsen, på årliga verksamhetsmål som ser till att utveckla sektionen och göra studentlivet ständigt bättre för Farkostteknik.

Ordföranderollen är dock inte bara administrativ! Man får även äran att representera sektionen hos resten av KTH vilket medföljer inbjudningar till vårbaler, sittningar med mera och leder dessutom alla sektionsmöten. Det bästa med rollen tycker jag är det extra ansvaret. Man känner att det man gör leder till konkreta förbättringar för nästkommande år och man får en enorm insyn, inte bara i hur Flygsektionen fungerar men även andra sektioner och KTH i stort. Dessutom är det roligt att leda en organisation med en riktig ekonomi och verksamhet. Under 2023 jobbar vi en hel del mot att utvärdera hur arbetet fungerar på sektionen i stort och om det bör göras några ändringar i strukturen. Dessutom slipar vi på olika policys som sedan ska implementeras, bland annat om sektionens officiella språk. Sektionen organiserar otroligt många typer av event under året och jag tycker definitivt att man går miste om något om man inte deltar! Förutom det är det också väldigt roligt att ordna eventen och se allt som sker bakom kulisserna. Att dessutom ha en chans att ha lite inflytande över saker är väldigt givande och det är det jag anser vara den bästa delen med att engagera sig i sektionen. Med risk att vara klyschig gör alla en skillnad oavsett post och att bidra med det är en suverän erfarenhet! Tveka inte att höra av er med frågor och lycka till i plugget!

Ordis out

Vice ordförande Alfred Hafström


vice@t.kth.se

Hej! Jag är Kongliga Flygsektionens vice ordförande Alfred och är av modell T-20, det vill säga att jag började plugga Farkostteknik 2020. Som vice ordförande sitter jag i styrelsen och hjälper ordförande och övriga i styrelsen att leda sektionen. Jag är även ansvarig för Ledningsgruppen, vilket är de förtroendevalda utanför styrelsen som ser till sektionens dagligdrift, till exempel Klubbmästarna. Det bästa med att sitta som vice är att det ger en mycket stor insikt i vad som pågår i sektionen i stort, där en också har möjlighet att påverka och koordinera detta.

Under verksamhetsåret hoppas jag på att kunna förbättra samarbetet mellan de olika posterna i Ledningsgruppen och se till att de undergrupper som finns fungerar så väl som möjligt. Det är väldigt roligt att kunna engagera sig i sektionen och studentlivet i stort, dels för att det ger många personliga möjligheter, men mest för vetskapen att jag bidrar till allt roligt som händer och ser till att resten av sektionen har en kul studietid.

Sekreterare Eric Sanner


sekr@t.kth.se

Hej! Jag heter Eric Sanner, jag är T-22 och sekreterare i Flygsektionens styrelse. Min roll är att skriva protokoll, kalla till möten samt uppdatera och sköta registret över hedersmedlemmar och alumner. Under året ska jag även undersöka nya möjliga kommunikationskanaler för att förenkla styrelsearbetet.

Cash Oliver Harrisson


cash@t.kth.se

Hej alla! Mitt namn är Oliver och det är jag som är Cash, eller Kassör i mer svenska termer, på Flygsektionen. Jag började på Flygsektionen 2018 och är alltså av modellen T-18! Som sektionens Cash är det jag som har huvudansvaret för att ekonomin går bra och att allt relaterat till den går rätt till. Det är jag som bland annat sätter RamBudjeten samt DetaljBudJeten och ser till att sektionens olika delar efterföljer den. Tillsammans med detta görs mycket bokföring, dels av mig men också av Klubbmästarna och övriga ekonomiansvariga. Det är också tillsammans med dem och sektionens Revisorer som jag håller Ekonomimöten för att se så att allt flyter på och för att reda ut diverse frågor som kan uppkomma. Utöver det jag gör på sektionen är det även Ekonomiråd på THS en gång varje period där jag träffar Kassörer från övriga sektioner på KTH.

Ledamöter


ledamot@t.kth.se

Jesper Adolfsson

Halloj!
Jesper heter jag och sitter som en av fyra ledamöter i Flygsektionens fantastiska styrelse. Jag är T-20 och är därför inne på mitt fjärde år på KTH. Som ledamot får man göra många olika grejer. Vi är det styrande organet på sektionen och har därför hand om en del backstagearbete, sektionsmöten, att motionssvar skrivs och att kontakt hålls med THS och övriga sektioner. Utöver det jobbet anordnar vi även årligt återkommande event. I år har jag ansvar för NølleG och ser fram emot att skapa en minnesvärd och välplanerad fest för både nya studenter, phaddrar och kjölswyn. Att engagera sig i Flygsektionen kommer med mycket glädje och härliga stunder. Att engagera sig leder också till en mycket större inblick i vad som händer på och kring sektionen. För mig betyder sektionen mycket och jag hade nog inte alls klarat av plugget på det sätt jag gör idag om det inte vore för den gemenskap och hjälp alla sektionsmedlemmar bjuder på.
Simma lugnt!
Jesper Adolfsson

Alexandra P. Björnberg

Hej, jag heter Alexandra och är T-22. Jag sitter som ledamot i styrelsen och arbetar med verksamhetsmål som rör lokalspecifikationer och uppförandekod. Jag är ansvarig för två event, vilket är en middag för programmets lärare och rekryteringsveckorna för poster inom olika undergrupper senare i höst. Förutom detta sitter jag med på alla styrelsemöten och lagar mat på SM tillsammans med de andra ledamöterna. Det bästa med min post är mina styrelsekollegor och jag ser fram emot att mitt arbete med verksamhetsmålen kan göra nytta för andra flygare. Att engagera sig i sin sektion är en av höjdpunkterna med att plugga och det är ett bra sätt att få nya vänner. För mig gör styrelseengagemang plugget lättare då man associerar KTH med mer än bara skolarbetet.

Mvh

Alexandra

Emma Skogman

Hejsan! Jag heter Emma och är T-22. Jag sitter som ledamot i Flygsektionens styrelse. Totalt i styrelsen är vi 8 stycken som arbetar för att utveckla och leda sektionen på bästa sätt. Mina uppdrag eller verksamhetsmål som det också kallas är att tillsammans med Alexandra ta fram en uppförandepolicy samt att utveckla en lokalspecifikation. Det eventet som jag, som ledamot, ansvarar för är Sektionsaftonsgasquen. Alltså arbetar jag med att se till att den första gasquen många nyantagna går på blir så kul och lyckad som möjligt. Och kom ihåg kul är roligt och roligt är kul!

Tillsammans med de andra ledamöterna har jag även hand om matlagningen på sektionsmöten och med resterande styrelsemedlemmar deltar jag på styrelsemöten m.m. Vi i styrelsen gör också mycket annat skoj, som att gå på styrelsemiddagar med andra sektioner på KTH. Det bästa med att vara med i styrelsen är alla nya människor i olika delar av sektionen man får lära känna som man kanske inte skulle pratat med annars. Det är också väldigt kul att man har möjligheten att vara med och påverka och förbättra verksamheten. Jag tycker även att det också är väldigt lärorikt då man får lära sig mycket om sektionen och hur en styrelse i allmänhet fungerar. Sen tycker jag också att resterande av plugget har blivit lättare då man inte enbart pluggar när man är i skolan. 

Själv hade jag ingen erfarenhet av något liknande innan men genom att samarbeta med de andra och att man vill lära sig tycker jag att det har gått jättebra. Så om du är intresserad av att vara med i styrelsen nästa år, tveka inte att söka och höra av dig med eventuella frågor! 🙂 Ha de gött!

// Emma