Styrelsen

Ordförande Tom Waligorski


ordf@t.kth.se

Som ordförande är man högsta hönset i organisationen Flygsektionen. Det betyder inte bara ett juridiskt ansvar på pappret och hos banken men även att leda styrelsen, ta en hel del beslut och agera stöd till resten av verksamheten. Utöver det jobbar ordförande, tillsammans med resten av styrelsen, på årliga verksamhetsmål som ser till att utveckla sektionen och göra studentlivet ständigt bättre för Farkostteknik.

Ordföranderollen är dock inte bara administrativ! Man får även äran att representera sektionen hos resten av KTH vilket medföljer inbjudningar till vårbaler, sittningar med mera och leder dessutom alla sektionsmöten. Det bästa med rollen är det extra ansvaret. Man känner att det man gör leder till konkreta förbättringar för nästkommande år och man får en enorm insyn, inte bara i hur Flygsektionen fungerar men även andra sektioner och KTH i stort. Dessutom är det roligt att leda en organisation med en riktig ekonomi och verksamhet. Sektionen organiserar otroligt många typer av event under året och man går miste om något om man inte deltar! Förutom det är det också väldigt roligt att ordna eventen och se allt som sker bakom kulisserna. Att dessutom ha en chans att ha lite inflytande över saker är väldigt givande och är bland det bästa med att engagera sig i sektionen. Med risk att vara klyschig gör alla en skillnad oavsett post och att bidra med det är en suverän erfarenhet!

Vice ordförande Alfred Hafström


vice@t.kth.se

Som vice ordförande sitter man i styrelsen och hjälper ordförande och övriga i styrelsen att leda sektionen. Vice är även ansvarig för Ledningsgruppen, vilket är de förtroendevalda utanför styrelsen som ser till sektionens dagligdrift, till exempel Klubbmästarna. Det bästa med att sitta som vice är att det ger en mycket stor insikt i vad som pågår i sektionen i stort, där en också har möjlighet att påverka och koordinera detta.

Sekreterare Eric Sanner


sekr@t.kth.se

Sekreterarens roll är att skriva protokoll, kalla till möten samt uppdatera och sköta registret över hedersmedlemmar och alumner.

Cash Oliver Harrisson


cash@t.kth.se

Som sektionens Cash, eller Kassör i mer svenska termer, har en huvudansvaret för att ekonomin går bra och att allt relaterat till den går rätt till. Det är Cash som bland annat sätter RamBudjeten samt DetaljBudJeten och ser till att sektionens olika delar efterföljer den. Tillsammans med detta görs mycket bokföring, dels av Cash men också av Klubbmästarna och övriga ekonomiansvariga. Det är också tillsammans med dem och sektionens Revisorer som Ekonomimöten hålls för att se så att allt flyter på och för att reda ut diverse frågor som kan uppkomma.

Ledamöter


ledamot@t.kth.se

Alexandra P. Björnberg

Jesper Adolfsson

Emma Skogman

Som ledamot får man göra många olika grejer. Vi är en del av det styrande organet på sektionen och har därför hand om en del backstagearbete, sektionsmöten, att motionssvar skrivs och att kontakt hålls med THS och övriga sektioner. Utöver det jobbet anordnar vi även årligt återkommande event. Att engagera sig i Flygsektionen kommer med mycket glädje och härliga stunder. Att engagera sig leder också till en mycket större inblick i vad som händer på och kring sektionen.