Styret av sektionen

Styret


Styret på Flygsektionen består av Styrelsen och Ledningsgruppen. Samtliga poster innehas av förtroendevalda sektionsmedlemmar som tillsammans jobbar för att leda sektionen framåt, tillsammans med undergrupper bestående av ännu fler sektionsmedlemmar. Tryck på respektive post för att läsa mer om vad den innebär, varför man ska engagera sig och vilka fantastiska personer det är som har posterna!

PS, begreppet T-ålder refererar till vilket år man började på sektionen, så någon som är T-19 började studera hösten 2019! Alla sektioner på KTH förkortas med en eller flera bokstäver och T är Flygsektionens bokstav.

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, ledamöter och sektionens kassör. Styrelsen leder sektionsmöten, representerar sektionen i en rad olika kontexter och skapar förutsättningarna som möjliggör sektionsverksamheten.

Den eleganta fanan man ser i bakgrunden föreställer Flygsektionens logotyp, Det bevingade skrovet! Den blåa kulören som pryder tyget är sektionens färg, vackert mörkblå.

Ledningsgruppen

Klubbmästarna (KBM)

Sektionens pubverksamhet

Studienämndsordförande (SNO)

Studentinflytande i studierna

INFO

Sektionens informatör

Studiesocial representant (StURe)

Studiesocialt ansvarig

Projektledare Takeoff (PT)

Ansvariga för arbetsmarknadsdagen

Hexmästare

Evenemangssamordnare

Lokal

Sektionslokalsansvarig