T-Teknolog

Om studier på Farkostteknik


Att vara en T-teknolog, det vill säga en student på Farkostteknikprogrammet, är spännande och lärorikt. Programmet består av 300 högskolepoäng och ger breda kunskaper i matematik, natur- och teknikvetenskap. Mer information om programmet, antagning, lärandemål, kloka ord från studenter och alumner och mycket annat går att hitta på KTHs hemsida.

År 1

 • Grundläggande programmering
 • Matematisk och numerisk analys
 • Tillämpad linjär algebra
 • Fysik
 • Farkostteknik
 • Mekanik
 • Flervariabelanalys

År 2

 • Produktutveckling
 • Ljud och vibrationer
 • Hållfasthetslära
 • Analytiska och numeriska metoder för differentialekvationer
 • Mekanik, fortsättning
 • Termodynamik
 • Strömningsmekanik

År 3

 • Reglerteknik
 • Elektroteknik
 • Signaler och mekaniska system
 • FEM för ingenjörstillämpningar
 • Optimeringslära
 • Sannolikhetslära och statistik
 • Eget kursval
 • Kandidatexamensarbete

År 4 och år 5

Under programmets två sista år läser man sin master. Program man kan välja är

 • Flyg- och rymdteknik
 • Fordonsteknik
 • Hållbar energiteknik
 • Industriell ekonomi
 • Industriell produktutveckling
 • Integrerad produktdesign 
 • Kärnenergiteknik
 • Marina system
 • Systemteknik och robotik
 • Teknisk fysik
 • Teknisk mekanik
 • Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Vill du veta mer?

Farkostteknik

Länk till KTH