Foto: Jann Lipka

Om utbildningen: 

Civilingenjörsutbildningen i Farkostteknik är en väldigt bred utbildning som syftar till att ge studenterna kunskaper inom teknisk mekanik och tillämpad matematik. Utbildningen består av 300 hp fördelat över 5 år, där de första tre åren på kandidatnivå ger breda kunskaper inom de olika grundverktyg som en ingenjör behöver.

Här kan ni se utbildningsplanen!

Första året läser man kurser inom matematik och mekanik såsom en- och flervariabelanalys och linjär algebra, men även klassisk fysik och mekanik.

Andra året läggs fokus snarare på teknisk mekanik, med kurser inom hållfasthetslära, ljud och vibrationer och strömningsmekanik.

Tredje året skriver man bland annat sitt kandidatexamensarbete men läser också kurser inom reglerteknik och tillämpad matematik.

Under fjärde och femte året på sina studier väljer man masterprogram och specialiserar sig på ett område som man tycker är intressant. Mer om detta nedan!

Vilka masterprogram kan man läsa om man läser Farkostteknik? 

Massor! Vi har faktiskt flest masterprogram att välja mellan bland alla civilingenjörsutbildningar på KTH!

Masterprogram man kan läsa är bland annat Aerospace, Marina system, Tillämpad matematik, Teknisk mekanik, Hållbar energiteknik, Robotik och systemteknik och Industriell ekonomi.

Vad skiljer Farkostteknik från Teknisk fysik eller Maskinteknik? 

Under utbildningen studerar vi allt ifrån matematik och fysik till vissa grundläggande principer för farkoster, men man kan inte direkt säga att vi läser någon smal utbildning. Till skillnad från Teknisk fysik läser vi en hel del numeriska metoder och mer praktiska lösningsmetoder för matematiska problem, men vi arbetar mer teoretiskt än Maskinteknik. Man kan helt enkelt säga att vi ligger någonstans i mitten – Mer teoretiska än Maskinteknik och mer praktiska än Teknisk fysik!


 

Studienämnden har ordet!

Hej och välkommen till Civilingenjörsutbildningen i Farkostteknik vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm! När man hör namnet farkostteknik är det lätt hänt att dra slutsatsen att på det här programmet lär man sig endast om farkoster och kanske tänker att ”det här kanske inte passar mig, jag är inte så intresserad av bilar”. Oroa dig inte! Farkostteknik är så mycket mer!

Utbildningen farkostteknik ger dig en otrolig teknisk bredd med teoretisk förståelse och stimulerande praktiska tillämpningar. Under det första året lär man sig, precis som på övriga program vid KTH, all den grundläggande matematiken samt det där lite spännande som man grundligt behandlade i gymnasiet – mekanik. Du får även gå en kurs i klassisk fysik samt en programintroducerande kurs som delar namn med utbildningen.

Genomgående för hela utbildningen är att de flesta kurser går igenom teori, praktiska tillämpningar och lära sig räkna vilket följs av ett projekt. Dessa projekt ger inte bara en möjlighet att få applicera teori i verkligheten utan även en unik inblick i hur det är att arbeta som ingenjör. Under det första året kommer man stöta på denna typ av projekt i kursen Farkostteknik (SD1001) och kursen Mekanik I (SG1132). Det skall även understrykas att till skillnad från de andra utbildningarna vid KTH lär man sig redan i de första kurserna i matematik att använda det för ingenjörsyrket essentiella programmer MATLAB. I detta program får man göra flera nyttiga och kunskapsgivande laborationer tillsammans med andra studenter och inte bara bygga kunskap, men även vänskap.

Under det andra året kommer du få läsa flera kurser som tillämpar kunskaperna från det första året. Det andra året kan man säga är mekanikens år då kurserna djupt behandlar olika områden inom mekaniken. Du får lära dig hur man räknar och designar konstruktioner så att de inte går sönder, du får lära dig hur ljud beter sig och hur skadliga vibrationer kan motverkas, du får lära dig vad som egentligen gör att ett flygplan lyfter samt hur jetmotorer fungerar och räkna på sådana.

Det finns mycket att berätta om farkostteknik men vi hoppas att denna lilla introduktion var tillräcklig för dig som nyantagen att tagga till lite extra!
Om ni under mottagningen eller någonsin under era studiers gång har några frågor är det bara att rycka tag i någon äldre student t.ex. någon i studienämnden. Vi svarar gärna på de frågor du har.

Med vänliga hälsningar
Robert Jonsson SNO VT-17 & Gustav Eriksson SNO HT-17

PS. De bästa festerna är på flyg 😉