INFO

Informatör Anton Cederborg


info@t.kth.se

På flygsektionen har informatören ansvar för alla sociala medier som rör sektionen samt huvudansvar för informationen som ska spridas till sektionen. 

Flygsektionens informationskanaler

Flygsektionen finns på många olika ställen online, många grupper inom sektionen har sina egna flöden och hemsidor. För information som gäller sektionen som helhet används primärt Instagram och Facebook. Utöver hemsidan du är inne på just nu, förstås!

Bild som lagts upp på Instagram från den årliga Åregasquen
Följ sektionen på Facebook för att inte missa viktig information om t.ex. sektionsmöten