Mående och miljö

Hur mår du? Hur är stämningen på sektionen?


Att studera kan ibland kännas tungt och det är viktigt att ta hand om sig själv och sitt mående. Som student kan man uppleva att man lever under hög press. Från KTH, att få ihop sin ekonomiska situation, kring studieresultat, tankar om spärrkurser och examen, kanske runt kompisar, sitt boende och så vidare. Du är inte ensam! Oro och stress av olika slag är vanligt bland studenter och det är viktigt att man faktiskt lyssnar på när kroppen säger ifrån och att man pratar med någon om hur man känner. Hjälp finns att få och på Flygsektionen stöttar vi varandra. Sektionen ska vara en plats där alla känner sig trygga och välkomna och om du upplever att det finns förbättringsmöjligheter i vårt arbete att vara inkluderande finns det sätt att påverka. Nedan finner du mer information, kontaktuppgifter och formulär som är till för att stötta dig och skapa en trivsam miljö på sektionen.

Är du osäker på vilket formulär du ska använda? StURe-formuläret är till för specifika händelser medan JML-formuläret är till för att uppmärksamma kulturer på sektionen. Du kan välja att vara anonym i båda formulären men notera att om du är anonym kan inte specifika fall utredas/du kommer inte att kunna få någon uppföljning.

StURe-formuläret

StURe har tystnadsplikt och i formuläret kan du skriva om du sett eller blivit utsatt för något som inte kändes rätt. Mer info finns i formuläret.

Maila StURe

sture@t.kth.se

Fyll i StURe-formuläret

StURe-formuläret

Läs om studenthälsa hos KTH

Studenthälsan i Stockholm

JML-formuläret

JML-nämnden jobbar för en öppen och inkluderande kultur på sektionen där alla känner sig välkomna. Känner du att vi i sektionen har problem inom detta? Eller har du något som vi borde ta upp på ett JML-fika? Mer info finns i formuläret.

Maila JMLNO

jmlno@t.kth.se

Fyll i JML-formuläret

JML-formuläret